Kontak Kami

Jalan Ki Mangun Sarkoro 43A Yogyakarta 55111
+62 274 512285
081229065260
yogyakartakota.kemenag.go.id
tiny.cc/dumaskemenag
kemenag kota Yogyakarta
kemenag_kota_yogyakarta
@kemenagyk
Kemenag Kota Yogyakarta